Comparing The Adequacy of The Teaching Activities Applied By Special Education Teachers At The Preparatory Stages of Reading And Writing

Ahmet KURNAZ, Süleyman ARSLANTAŞ, Esra ATALAY
Views: 311 | Download: 94

Abstract


Most of the educational activities include the activities regarding reading, writing and speaking abilities. İndividuals learn reading-writing through the verbal and written communication processes of their own culture. The most important thing is to be patient in this most troublesome period of the education process. Teacher must know the most effective method a student could learn easier and must make a choice by considering student’s perceptions. This study aims to investigate the teaching activities which special education teachers apply during teaching reading-writing. It is conducted through survey method, based on quantitative data. 297 special education teachers participated in the study. Data is analyzed through SPSS data analysis program, t-test and ANOVA test. At the end of the study significant differences are found in the reading-writing preparation activities according to their age, work experience and graduation branch.

 


Full Text:

PDF

References


Akyol, H. (2014). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Babaoğlan E., Altun S. A. ve Çakan M. (2010), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:2

Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım. ISO 690

Çelenk, S. (2004). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi: Çoklu zeka ve ilkokuma-yazma öğretimi-Yeni ilkokuma-yazma program taslağı. Anı Yayıncılık.

Güven E. (2011), Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi Üzerindeki Etkileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi

Cavkaytar, A. (1998). Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı.Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimine Yönelik Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 199, 91-160.

Close, D., Sowers, J., Halpern, A. S., & Bourbeau, P. E. (1985). Programming for transition to independent living for mildly retarded persons. Strategies for achieving community integration for developmentally disabled citizens, 161-176.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Keskinkılıç, K. İlk okuma yazma öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım, 2005.

Kırbıyık M. E. (2011). Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunda Görevli Rehber Öğretmenlerin Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Özen A. (2012), Özel Gereksinimli Bireyler, Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım Hizmetleri, Edit: E. Tekin-İftar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını

MEB, (2006), Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Sayı:26184, Tarih: 31.05.2006, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html (Erişim: 25.05.2014)

Şahin, A., & Akyol, H. (2005). İlk okuma-yazma öğretiminde kullanılan çözümleme ve bireşim yöntemlerinin uygulamalı olarak karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 International Journal on Modern Education Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.