Preservice Mathematics Teachers’ Performances in Teaching Activities

Mustafa DOĞAN, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Muhammet ŞAHAL
Views: 224 | Download: 112

Abstract


In this study, it was tried to determine teaching activities that elementary preservice mathematics teachers exhibited in a micro teaching session. Preservice teachers are required to prepare and later present a sample micro teaching session. First of all, they were advised to freely select a topic (or an attainment) of their own intention within 5-8 middle school mathematics subjects. Then, every one of them planned their own special session. While they were planning the sessions, they were advised to take into account of all perspectives and practices of the theoretical subjects covered via the course of Special Teaching Methods 1 and the experiences that they gained during the other courses of the mathematics teacher education program. After that, each one performed tasks in the classroom environment related to their own planning. No intervention was made to the preservice mathematics teachers by the lecturer during the sessions. After each session, the remaining candidates and the lecturer made critique about the candidate’s performance. The study was conducted with 50 preservice teachers who take Special Teaching Methods II course. A systematic observation form has been prepared and used for data collection. Descriptive analysis and content analysis based on observations were used as mixed methods in the study. Findings show that preservice mathematics teachers have some misconceptions regarding the lectured subject, besides the deficiencies and mistakes in the course planning and performance.


Full Text:

PDF

References


Aksu, H. H. (2008). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.

Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri : İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları. Teachers Qualifications : Comparison Between Primary School Curriculum Expectations And Teachers Acquisitions In Education Faculties. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi., 2(1), 38-63.

Büyükgöze Kavas, A. ve Bugay, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 13-21.

Baki, A. (2010). Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi. An Evaluation of Teacher Training from Undergraduate and Postgraduate Dimensions. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31.

Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yay.

Battista, M. (1994). Teacher Beliefs and the Reform Movement in Mathematics Education. Phi Delta Kappan, 6(6), 466-468.

Çanakçı, O. (2008).Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Devecioğlu, Y., & Akdeniz, A. R. (2016). Alan Eğitimi Derslerinin Öğretmen Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi-I. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII(1), 44-68.

Erarslan, A. (2008). Fakülte Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Uygulama Dersi üzerine Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.

Erarslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik, Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.

Köroğlu, H., Başer, N. ve Yavuz, G. (2000). Okullarda Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.

Rogers, K. C. ve Steele, M. C. (2016). Graduate teaching assistans' enactment of reasoning and proving tasks in a content course for elementary teachers. Journal for Research in Mathematics Education, 47(4), 372-419.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Toluk Uçar, Z. (2011). Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgisi: Öğretimsel Açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.

Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik öğretmenliği Programının Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi. Journal of Qafqaz University, 8(1).

YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kitapçığı. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 International Journal on Modern Education Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.